Rijen, 1 juni 2021

Geachte relatie,

Gezien de huidige tijd waarin wij leven , komen er veel veranderingen op ons af.

U bent van ons gewend dat wij onze standaard producten uit voorraad leveren en specials die wij produceren hebben een levertijd van 3 tot 4 weken. Prijzen staan een jaar vast en bij grote veranderingen in grondstofprijzen wijzigen wij dan de prijzen.

Op dit moment krijgen wij echter van bijna al onze leveranciers ongewoon grote prijsverhogingen berekend , die wij niet kunnen vermijden. Tevens krijgen wij ook te horen dat de levertijden van de grondstoffen die wij nodig hebben, ongewoon lang zijn en daardoor kunnen wij onze levertijden niet meer garanderen.

Hierdoor moeten wij de prijsafspraken die wij met U hebben gemaakt loslaten.
Prijzen van standaard producten uit voorraad blijven nog even staan tot 1 september 2021.Wij zetten in augustus 2021 een nieuwe prijslijst op onze website die dan gaat gelden.

Voor de specials die wij voor U produceren wil het zeggen dat alle prijzen komen te vervallen. Op het moment dat U een order plaatst, gaan wij navraag doen wat de prijzen en levertijden van dat moment zijn van de grondstoffen die wij voor Uw product nodig hebben.
Daarna doen wij U een nieuwe offerte met prijs en levertijd. U kunt dan zelf bepalen of dit voor U acceptabel is.

In de maand juli 2021 is er geen productie, en in die maand kunnen wij ook geen leveringen uit voorraad doen.

Ook komt ons vaste telefoonnummer 0161 227620 te vervallen.
Wij zijn voortaan bereikbaar op het mobiele nummer van Christ Heijne 06 22 99 41 20

Hopende U hiermede voldoende te hebben ge´nformeerd.

Met vriendelijke groet,

Christ en Lia Heijne
Lederwarenatelier Melano
Zuster Paladiaplantsoen 28
NL-6231 CH Meerssen
Tel.: +316 22 99 41 20
E-mail: info@melano.nl